Средство от улиток и слизней Рubit Аксела, 75 г - zazhinki.by